ODREDBA

Datum:         16. 03. 2020

Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, st. 19/20), izdajam naslednjo

 

O D R E D B O

I.

V brunarici »Na ovinku« se ne smejo izvajati nobena zbiranja več oseb, odpovedana je oddaja v najem za privat zabave.

 

II.

Ukrep velja do preklica epidemije in začne veljati 16.03.2020 ob 18. uri

 

 

Florijan Masle, l.r

predsednik TKŠ društva Grčarevec

 

odredba_corona