Odredba 2

Datum:         11. 07. 2020

 

Na podlagi Odloka o začasni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/20) in Odloka o spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 96/20), izdajam naslednjo

 

O D R E D B O

 I.

V društvenih prostorih »Na ovinku«, se lahko izvajajo srečanja, zaključene družbe,… v okvirih in navodilih, ki so podane s strani Vlade RS in NIJZ.

TKŠ društvo Grčarevec ne bo izvajalo nadzora o številu udeležencev in upoštevanje priporočil NIJZ. Vso odgovornost za neupoštevanje odlokov prevzame najemnik prostora oz. organizator zabave.

II.

Ukrep velja do preklica odloka in začne veljati 11.07.2020 ob 18. uri

  

Florijan Masle, l.r

predsednik TKŠ društva Grčarevec

POVEZAVA DO ODLOKA VLADE RS (UL RS 92/20) TER POPRAVKA ODKLOKA (UL RS 96/20)