O društvu

Logo

PRISTOPNA IZJAVA

Na 19. občnem zboru, ki je bil 29.05.2022, so potekale volitve v funkcije društva, izvoljeni so bili naslednji člani.

predsednik:  Jernej OSTERMAN
tajnica:  Tina KLAVŽAR
blagajničarka:  Dolores OSTERMAN

Oskrbnik koče, oz. kontakt za najem: Janez OSTERMAN  (040 300 652)

člani upravnega odbora:
Andrej RUDOLF
Bojan KLAVŽAR (podpredsednik)
Dolores OSTERMAN (blagajničarka)
Janez OSTERMAN (oddaja koče)
Jernej OSTERMAN (predsednik)
Ljupče MANEVSKI
Tina KLAVŽAR (tajnica)
Tomaž ŠEBENIK
Tomaž ŽIGON

člani nadzornega odbora:
Aleš KOBAL
Florijan MASLE
Jure GOSTIŠA

disciplinska komisija:
Jure ŠEBENIK
Marko JERAJ
Boža KLAVŽAR